Konkurs medyczny nr 2/2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 02/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00,  a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pakiet nr 2

Konsultacji chirurgicznych w tym chirurgii onkologicznej

(Specjalista w zakresie ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej)

Pakiet nr 3

Konsultacji pulmonologicznych osób dorosłych

(Specjalista pulmonolog)

Pakiet nr 4

Konsultacji neurologicznych osób dorosłych

(Specjalista neurolog)

Czas trwania umowy: Pakiet nr 1 – 12 miesięcy, Pakiety nr 2, 3 i 4 – 36 miesięcy tj. 3 lata

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content