Postępowanie konkursowe nr 03/2018 na świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160).

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 03/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00,               a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w opieki  lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pakiet nr 2

a) Konsultacji ortopedycznej noworodków

(Specjalista w zakresie ortopedii, chirurg dziecięcej)

b) Konsultacji chirurgicznej noworodków

(Specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej)

c) Konsultacji i wykonywania zabiegów urologicznych w trybie nagłym w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym)

(Specjalista urolog)

d) Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników szpitala

(Specjalista w zakresie medycyny pracy)

Czas trwania umowy: 36 miesięcy tj. 3 lata

Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można zapoznać się w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Szpitala tel. 41/20-13-806, 815 w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

Druk oferty można pobrać w Dziale Zamówień Publicznych.

Pobierz dokumentację

Skip to content