Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie  (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w  Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka-  Szpital Specjalistyczny w Kielcach:

-Historie choroby z leczenia szpitalnego z roku 1994

-Historie choroby Poradni Niepłodności z lat 1984- 1995

-Karty zdrowia  Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt z lat 1987-1994

– Karty Zdrowia Poradnia Patologii Noworodka z lat 1990-1991

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 18 maj 2017 roku w Sekretariacie  Szpitala  ul. Prosta 30

w Kielcach  od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 –14:00 , w piątki od 08:00-12:00 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 roku. 186 ze. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Skip to content