Postępowanie konkursowe nr 05/2017 na świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2016.1638 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 05/2017 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

a) Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej  Terapii  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

b) Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym                   w dni robocze od godz. w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00,             a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pakiet nr 2

a) świadczenie usług medycznych w zakresie biopsji cienkoigłowej piersi i tarczycy

(Specjalista w zakresie patomorfologii)

b) świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania USG, opisywania zdjęć RTG, MRTG

(Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej)

Pakiet nr 3

a) Konsultacje ortopedyczne noworodków

(Specjalista w zakresie ortopedii, chirurg dziecięcej)

b) Diagnozowanie wcześniaków zagrożonych retinopatią wcześniaczą

(Specjalista w zakresie chorób oczu, okulista)

Pakiet 4

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników szpitala

(Specjalista w zakresie medycyny pracy)

Czas trwania umowy: 12 miesięcy (Pakiet nr 1) – 24 miesiące (Pakiet nr 2, 3, 4).

Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można zapoznać się w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Szpitala tel. 41/20-13-829 w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content