Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG-ZP 27/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

– PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na: Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala

sprawa SAG-ZP 27/2017

Przedmiot zamówienia: Całodobowe wyżywienie pacjentów w systemie ciągłym obejmujący wszystkie dni tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach  przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pracownikami upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Ewa Skibińska – p.o. Naczelnej Pielęgniarki, tel. 41/ 20-13-862, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna,      tel. 41/ 20-13-819, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content