Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem profilaktycznym zakażeń RS u dzieci – SAG ZP-17/2016

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistycznyw Kielcach   ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem profilaktycznym zakażeń RS u dzieci

sprawa SAG ZP-17/2016

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content