Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP- 16/2015

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIEPRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

sprawa SAG ZP- 16/2015

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content