Zakup i dostawa nici chirurgicznych – SAG ZP-04/2021

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na:

Zakup i dostawę nici chirurgicznych

Znak sprawy: SAG ZP-04/2021

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content