Zakup i dostawę defibrylatorów, fiberoskopu intubacyjnego i mikroskopu – SAG ZP-13/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986  ze zm.)

na: zakup i dostawę defibrylatorów, fiberoskopu intubacyjnego i mikroskopu

sprawa SAG ZP-13/2018    

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • med. Renata Bereta-Kurczych – Kierownik Oddziału Anestezjologicznego i Bloku Operacyjnego, tel. 41/20-13-871 – od poniedziałku do piątku, od  8ºº do 13ºº

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content