Aktualności

18 czerwca 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-09/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
14 czerwca 2018

Konkurs medyczny 05 -2018

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka […]
22 maja 2018

Postępowanie konkursowe nr 04/2018 na świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka […]
21 maja 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 08/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
Skip to content