Aktualności

8 maja 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej – SAG ZP – 07/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
7 maja 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego – SAG ZP- 06/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
4 kwietnia 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2018 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2018 ROK
29 marca 2018

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych – SAG ZP- 05/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
Skip to content