Aktualności

28 kwietnia 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na  2021 ROK (sporządzony na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września  2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z […]
28 kwietnia 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Zakup i dostawa środków do dezynfekcji – ZPO-05/2021

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. […]
21 kwietnia 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – SAG ZPO-04/2021- zakup i dostawa gazów medycznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – SAG ZPO-04/2021             W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z […]
18 marca 2021

Jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego histeroskopów mono/bipolarnych w ilości 2 sztuk – SAG ZPO-03/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT             W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. […]
Skip to content