Aktualności

8 maja 2019

Życzenia z okazji Dnia Położnej

6 maja 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i pozostałego sprzętu medycznego – SAG ZP-07/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
17 kwietnia 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 06/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 marca 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP-05/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalist w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
Skip to content