Przetargi

19 września 2017

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego obłożeń operacyjnych – SAG ZP-15/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
8 września 2017

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych – SAG ZP-14/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
5 lipca 2017

Zakup i dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP – 13/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE– PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
5 lipca 2017

Zakup i dostawa wysokiej klasy cyfrowego aparatu USG i kardiomonitorów dla dorosłych – SAG ZP- 12/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
Skip to content