Przetargi

28 lipca 2020

Adaptacja pomieszczeń po byłej szatni szpitalnej na pomieszczenia Poradni Leczenia Niepłodności i Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej – SAG ZP-08/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
30 czerwca 2020

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-07/2020 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
23 czerwca 2020

Adaptacja pomieszczeń po byłej szatni szpitalnej na pomieszczenia Poradni Leczenia Niepłodności i Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej – SAG ZP-06/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
19 czerwca 2020

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 05/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content